Regulamentul Patinoarului

Cine patinează?

Oricine are patine sau le închiriază 🙂 Accesul copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani este permis numai cu acordul părinților. Copiii cu vârstă mai mică de 5 ani au acces cu patine doar însoțiți de persoane care au echipament adecvat pentru patinaj.

Ce trebuie să facă patinatorul?

1. Avem rugămintea ca fiecare patinator să citească și să respecte regulamentul propus. În caz contrar, patinatorul își va asuma daunele cauzate de nerespectarea regulamentului, urmările fiind de natură financiară și/sau legală, în funcție de caz;
2. Intrarea în incinta patinoarului se face prin achitarea biletului de intrare;
3. Pentru închirierea patinelor (puse la dispoziție în spațiul special amenajat) este necesară achitarea costului de închiriere ;
4. În situațiile în care ați căzut pe gheață, avem rugămintea să vă ridicați în cel mai scurt timp pentru a evita punerea în pericol a dumneavoastră și a celorlalți patinatori.

Ce trebuie să NU facă patinatorul? Sunt strict interzise următoarele:

1. Intrarea în patinoar fără patine ;
2. Comportamentele inadecvate care pun în pericol siguranța celorlalți patinatori: patinaj agresiv, îmbrânciri, piedici, introducerea pe gheață a diverselor obiecte (pucuri de hochei, gunoaie), aruncarea cu bulgări de zăpadă sau cu alte obiecte înspre ceilalți patinatori, intrarea în patinoar în stare de ebrietate, introducerea în patinoar a armelor, cuțitelor, petardelor, spray-urilor cu piper sau a altor obiecte ce pot periclita siguranţa celorlalţi participanţi;
3. Insultarea celorlalți patinatori prin utilizarea unui limbaj (obscen/ violent/ ofensator) și gesturi inadecvate ;
4. Comportamente care dăunează gheața și patinele : consumul de mâncare și băuturi pe suprafața gheții, aruncatul deșeurilor pe gheață, utilizarea patinelor înafara suprafeței de gheață, fumatul și scrumatul pe suprafața gheții;
5. Comportamente inadecvate față de personalul patinoarului (atitudini disprețuitoare cu privire la indicațiile acestora, limbaj și gesturi violente/obscene/ofensatoare, violență fizică, neplata biletului și/sau a costului de închiriere al patinelor);
6. Deteriorarea patinoarului prin: distrugerea materialelor publicitare atașate, spargerea gheței în mod intenționat, etc;
7. Patinajul în direcția opusă față de cea impusă în momentul intrării pe gheață (patinajul în spațiul nostru funcționează în sensul acelor de ceasornic, sensul poate fi schimbat DOAR de către personalul autorizat, ca excepție în caz de forță majoră);
8. Depășirea termenului limită de 2 ore de utilizare a patinelor închiriate, din momentul achitării acestora;
9. Depășirea intervalului de patinaj de 2 ore, din momentul achitării biletului de la intrare.

Ce face administrația patinoarului? Personalul responsabil de patinoar are următoarele obligații:

1. Asigură condițiile necesare unui mediu sigur : întreținerea gheții, refacerea gheții prin intermediul utilajelor specializate, menținerea curățeniei pe suprafața gheții, fără obiecte și gunoaie care pot periclita siguranța patinatorilor;
2. Afișează public regulamentul de funcționare al patinoarului și programul acestuia;
3. Supraveghează activitățile desfășurate în incinta patinoarului;
4. Respectă numărul maxim permis de persoane în incinta patinoarului, atât pe suprafața gheții, cât și pe marginea acestuia (însoțitori, familie, prieteni, etc.);

Ce altceva este important de știut?

Avem rugămintea ca fiecare patinator să își asume integral riscurile patinajului. Administrația patinoarului nu răspunde de eventualele accidentări ale patinatorilor;
Dat fiind faptul că patinoarul este neacoperit, calitatea gheții depinde și de condițiile meteorologice. Așadar, administrația patinoarului își rezervă dreptul de a aduce modificări programului de funcționare al patinoarului;
Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea persoanei implicate, atât de pe gheaţă cât şi din incinta patinoarului fără restituirea sumelor încasate și ulterior, interzicerea accesului în complex pe o perioadă nedeterminată. De asemenea, astfel de situații pot ajunge în instanță, în funcție de caz.