REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
a loteriei publicitare «Jo’COOL de Crăciun: Treasure Hunt»


1. Organizatorul şi durata loteriei publicitare

1.1 Organizator

Organizator al loteriei publicitare este SC. RESPECT BIGTIME GROUP S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tebei, nr.13, jud Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub J12/353/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 32758608 și contul bancar nr. RO83 BTRL RONC RT02 4406 5101, deschis la Banca Transilvania. Loteria publicitară urmăreşte recompensarea vizitatorilor care au finalizat activitatea “Jo’COOL de Crăciun: Treasure Hunt” din cadrul Târgului de Crăciun conform următorului regulament.


1.2 Denumire. Durată. Locul desfășurării

Loteria publicitară poartă denumirea “Jo’COOL de Crăciun: Treasure Hunt” şi permite accesul la tragerea la sorţi în vederea câştigării de premii pe baza fișelor de joc completate și depuse în urna de loterie de la Căsuța Chițibușuri, din cadrul Târgului de Crăciun Cluj-Napoca. Loteria publicitară are loc din Piața Unirii, în cadrul Târgului de Crăciun, în perioada 22 noiembrie-22 decembrie, în intervalul orar 11:00 – 22:00, în conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare detaliate mai jos.


2. Dreptul de participare la joc și surse de informare oficiale

2.1 Criterii de eligibilitate

La loteria publicitară “Jo’COOL de Crăciun - Treasure Hunt” pot participa persoanele fizice, române sau străine, având vârsta de 14 ani împliniți la data parcurgerii traseului, care posedă un act de identitate cu fotografie valabil, în original, care au completat în întregime și corect fișa de joc, în perioada 22 noiembrie 2019, ora 11:00 AM – 22 decembrie 2019, ora 22:00 PM, (date limită pentru depunerea fișelor completate) și le-au depus în urna de joc..

!!! În data de 24 decembrie, căsuța Chițibușuri este deschisă până la ora 16:00, conform programului de funcționare a Târgului de Crăciun.

Copiii cu vârsta sub 14 ani împliniți la data parcurgerii traseului de concurs pot participa însoțiți de un părinte sau o persoană care posedă un act de identitate cu fotografie, caz în care, înscrierea în loteria publicitară se va face pe utilizând datele de identitate ale însoțitorului.

Toate persoanele participante la loteria publicitară trebuie să ia la cunoștință și să accepte condiţiile prezentului regulament. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament este strict îndatorirea participanților, anterior procesului de înscriere în loterie, utilizând sursele autorizate de informare descrise la paragraful 2.3 din acest capitol.


2.2 Criterii de ineligibilitate

Nu pot participa la loterie persoanele juridice și nici persoanele fizice autorizate, fundațiile, asociațiile sau alte forme de organizare colectivă.

Nu pot participa la joc angajaţii societăţii S.C. Respect Bigtime Group SRL, orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în cadrul Târgului de Crăciun în baza unei relaţii contractuale cu S.C. Respect Bigtime Group SRL si orice angajat al unei companii colaboratoare în mod curent cu S.C. Respect Bigtime Group SRL.


2.3 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de loterie. Responsabilitatea informării asupra regulamentului oficial al loteriei publicitare

Sursele autorizate de informare asupra regulamentului de loterie sunt cele ale organizatorului, S.C. Respect Bigtime Group SRL.

Regulamentul oficial este disponibil, pe toată durata de desfășurare a loteriei publicitare, în format tipărit, la căsuța Chițibușuri din cadrul Târgului de Crăciun, precum și online, la secțiunea Notes de pe pagina de Facebook a Târgului de Crăciun și pe www.familiondecraciun.ro , la secțiunea Regulamente.

Personalul vendorilor din căsuțele din cadrul Târgului de Crăciun NU este considerat sursă autorizată de informare.

Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanților, anterior înscrierii în joc.

Prin înscrierea în loterie participanții confirmă că au luat la cunoștință regulamentul oficial și se obligă să îl accepte.


3. Specificații fișe de joc/concurs pentru înscrierea în loteria publicitară și detalierea modului de participare

3.1 Unde se găsesc fișele de joc

Fișele de joc sunt puse la dispoziția tuturor persoanelor interesate la Căsuța Chițibușuri. Căsuța Chițibușuri este localizată în apropierea intrării în târg dinspre Bulevardul Eroilor. Fișele de joc vor fi disponibile în perioada 22 noiembrie-22 decembrie, în intervalul orar 11:00- 22:00.


3.2 Ce conțin fișele de joc

Fișele de joc conțin un număr de 6 (șase) probe, de tip ghicitoare sau provocare. Participanții trebuie să parcurgă și să completeze corect răspunsurile la toate cele 6 probe. Fișele incomplete sau care conțin răspunsuri greșite vor fi descalificate.

De asemenea, participanții au obligația de a completa și informații de identificare și contact (nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail). Pentru participanții cu vârsta mai mică decât 14 ani împliniți la data parcurgerii traseului se vor completa datele de contact ale părintelui/însoțitorului.

Aceste date vor fi folosite strict pentru contactarea persoanelor desemnate câștigătoare ale loteriei publicitare.

Datele participanților nu vor fi stocate în nicio baza de date, iar fișele de joc/concurs vor fi distruse în termen de 30 de zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor.


3.3 De câte ori se poate participa la loteria publicitară

Orice persoană care îndeplinește condițiile de eligibilitate specificate mai sus se poate înscrie în loteria publicitară în limita maximă a unei participări pe zi, adică 32 de fișe de joc în total, pe perioada desfășurării acestei activități.

Organizatorul își rezerva dreptul de a descalifica pe acei participanți care depășesc limita maximă de participare impusă.


3.4 Criterii de eligibilitate ale fișelor

Dovada parcurgerii traseului de joc/concurs se face prin completarea fișei de joc.

La extrageri vor fi validate doar fișele completate corect și depuse în urna de joc în perioada valabilitate a campaniei.


3.5 Procedura de înscriere

Fișele de joc sunt puse la dispoziția tuturor persoanelor interesate la Căsuța Chițibușuri, așa cum este descris la paragraful 3.1.

Persoanele care doresc sa participe la loteria publicitară au obligația de a prelua o fișa de joc, de a parcurge traseul necesar completării răspunsurilor la cele 6 probe, de a trece pe fișa de joc/concurs răspunsurile corecte și datele de contact ale participantului și de depune fișa de joc/concurs în urna special amenajată la Căsuța Chițibușuri de la Târgul de Crăciun.

Lipsa oricărora dintre aceste date conduce la anularea respectivei fișe şi eliminarea acesteia din joc.

În cazul existenţei unor neconcordanțe între datele înscrise pe fișă şi cele din actul de identitate, o astfel de fișă va fi anulata împreună cu dreptul de a ridica eventualul premiu obţinut.


4. Descrierea premiilor loteriei publicitare

Descriere Număr Oferit de Valoare (lei, TVA inclus)
Sejur la Disneyland Paris, configurabil de câștigător, în limita valorică a 1800 EUR (TVA inclus) 1 Nivea 8550
Sejur all inclusive la Mera Resort Mangalia, Venus sau Jupiter, configurabil de câștigător, în limita valorică a 1200 EUR (TVA inclus) 1 Mera Hotels 5700
City Break (2 nopți) la Turist Șuior 1 Turist Șuior 1200
Pachet a câte 3 sticle de vin 2 Murfatlar 120
Voucher în valoare de 500 de lei cheltuibil într-unul din magazinele din Iulius Mall 3 Iulius Mall 1500
Un kilogram de ciocolată caldă și o cutie de ceai 3 Xperience Caffe 231
Cutie de dulciuri și voucher valoric de 80 de lei 3 Bianco Milano 390
NUMĂR TOTAL PREMII 14 VALOARE TOTALĂ PREMII 17691

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele/serviciile ce constituie premiile.

Modul de utilizare a voucherelor valorice sau de produse este reglementat de unitatea emitentă și nu de organizatorul Târgului de Crăciun.

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau de orice altă natură ale produselor/serviciilor.

Valoarea totală a premiilor este de: 9141 lei (TVA inclus).


5. Acordarea premiilor loteriei publicitare

În data de 23 decembrie, la ora 18:00, la Căsuța Chițibușuri, se vor extrage premiile loteriei. Extragerile vor fi publice, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai companiei implicate.

  • Vor avea loc 13 extrageri consecutive, care se vor desfășura fiecare în parte după cum urmează: Vor fi extrase în ordine câte 3 fișe, care vor fi introduse ulterior într-un bol transparent. Din acest bol va fi extrasă o fișă, iar în cazul în care fișa extrasă întruneşte condiţiile de validitate, posesorul acesteia va fi declarat câștigător. Celelalte 2 fișe rămase în bolul transparent vor fi considerate, în ordinea extragerii, rezerve.
  • Dacă, la verificarea finală, câștigătorul desemnat iniţial nu îndeplineşte condiţiile pentru atribuirea premiului, fișa acestuia va fi anulată şi va fi contactată persoana al cărei fișă de participare validă a fost extrasă imediat după cea a câştigătorului. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua procedura până la epuizarea rezervelor.
  • În situaţia în care nici unul dintre cele 3 fișe extrase nu va duce la acordarea premiului, se va proceda la o nouă extragere în condiţiile prezentului regulament

Oricare dintre participanţi are dreptul să câştige doar unul dintre premiile puse în joc. Dacă fișa unui participant ce a fost anterior declarat câştigător este extrasă, respectiv este extrasă fișa unei persoane a cărei participare este altfel interzisă conform prezentului regulament, fișa va fi invalidată și va fi contactată persoana a cărei fișă de participare validă a fost extras imediat după cel al persoanei ce a câştigat deja un premiu.


6. Validarea câștigătorilor și transferul de proprietate

Câştigul se validează în baza actului de identitate în original.
Câştigătorii vor fi anunţați prin telefon și e-mail, în următoarele 24 de ore de la extragere.
În cazul în care câștigătorii nu se prezintă pentru validarea câștigului sau nu trimit pe mail copii ale actului de identitate, în decurs de 72 de ore de la recepționarea informării asupra câștigului, sau renunţă la premiu, acesta rămâne în SC Respect Bigtime Group SRL, urmând a fi utilizat în alte scopuri.
Numele câștigătorilor vor fi afișate pe www.familiondecraciun.ro, doar după validarea acestora de către reprezentanții SC Respect Bigtime Group SRL.

Transferul dreptului de proprietate are loc în momentul semnării de către câştigătorul validat şi de către organizator a procesului-verbal de atribuire a premiilor.

În cazul în care persoana câștigătoare a premiului are vârsta sub 18 ani, ridicarea premiului de către aceasta se va putea realiza doar în prezența reprezentantului său legal, condiționat de prezentarea actului de identitate atât de către minor, cât și de către reprezentantul legal; pentru mai multă claritate, premiul se va înmâna minorului în prezența reprezentantului legal, procesul verbal de predare primire a premiului fiind semnat atât de către minor, cât și de către reprezentantul legal al acestuia.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele/serviciile ce constituie premiile, iar câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau de orice altă natură ale produselor/serviciilor.


7. Responsabilităţi generale

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru fișele de joc pierdute sau nedepuse în termenul stabilit prin prezentul regulament și pentru fișele introduse în urnă fără datele complete.

Organizatorul campaniei nu va avea nici o răspundere derivând din şi nu va putea fi implicat în litigii legate de deţinerea sau proprietatea asupra fișelor de joc participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra fișelor de joc nu vor putea influenţa principiul conform căruia organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei a cărei solicitare a fost prezentată în conformitate cu prevederile prezentului regulament. De asemenea, organizatorul nu îşi asumă nici un fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de orice fel cu participanţii.

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la loteria publicitară se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele competente de la sediul organizatorului.


8. Taxe

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.


9. Confidenţialitatea datelor

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta activitate promoțională şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor. Toate fișele de participante vor deveni proprietatea organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici.

Datele personale înscrise pe fișele de participare la loterie nu vor fi procesate sau introduse de organizator sau de altă persoană în vreo bază de date fără acordul participanţilor la loteria publicitară, aceste date fiind necesare numai şi exclusiv pentru identificarea şi anunţarea câştigătorilor loteriei publicitare.

Toate fișele colectate în perioada 22 noiembrie-22 decembrie 2019, vor fi păstrate de organizator timp de 30 de zile de la desemnarea câștigătorilor, în condiţii securizate. După expirarea termenului de 30 de zile prevăzut mai sus, toate fișele de participare colectate în urne vor fi distruse.


10. Întreruperea/Anularea loteriei publicitare

Loteria publicitară va putea fi întreruptă/anulată doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală şi nemotivată a organizatorului.


11. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial

Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul firmei organizatoare, la Căsuța Chițibușuri, precum și pe Internet la adresa www.familiondecraciun.ro și pe pagina de Facebook a Târgului de Crăciun.

Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare al loteriei publicitare doar cu paragrafe care clarifică aspectele deja existente în regulamentul oficial.