Politica de Confidențialitate

Site-ul www.familionuldecraciun.ro are, în principal, scop de informare. Datele cu privire la confidențialitatea informațiilor cu caracter personal ale vizitatorilor se referă la situațiile în care dorim să realizăm concursuri, înscrieri pentru diverse ateliere, să punem spre vânzare produse și/sau bilete. Așadar, menționăm că:

Protejăm confidențialitatea. SC Respect Bigtime Group, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Țebei nr 13, Județul Cluj, în calitate de proprietar și administrator al www.familiondecraciun.ro , asigură confidențialitatea datelor cu caracter privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site. Acest lucru denotă respectarea codului Nr.4082 de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, SC Bigtime Group își asumă administrarea în condiții de siguranță datele personale pe care le furnizează utilizatorii. Prin utilizarea site-ului www.familionuldecraciun.ro , fiecare utilizator își asumă citirea și înțelegerea Termenilor și Condițiilor detaliate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele vizate, au următoarele drepturi:

1. dreptul la informare (art.12)
2. dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13)
3. dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14)
4. dreptul de opoziţie (art.15)
5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)
6. dreptul de a se adresa justiţiei (art.18)

Datele personale pe care le colectăm: în cadrul unor înscrieri, concursuri, cumpărături, putem colecta date de identificare (ca nume, prenume, telefon, adresă) și date financiare (cont bancar). Orice colectare de astfel de date, vin cu consimțământul vizitatorului de site, astfel că dacă nu doriți să avem acces la aceste date, vă rugăm să nu le furnizați.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de: litigii/dispute privind fraudele instituţiilor abilitate, cerință de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SC Bigtime Group şi ale site-ului www.familionuldecraciun.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale ale angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Cookie. Pentru a facilita interacțiune cu site-ul nostru, utilizăm cookie-uri (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”). Acest lucru înseamnă că aceste informații sau fișiere pot fi stocate pe calculatorul sau mobilul dumneavoastră atunci când sunteți conectați la Internet. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie este sigură, nu conţine programe software, viruşi sau spyware. Mai mult, cookie-urile contribuie la creșterea vitezei activităților și experiențelor dumneavoastră pe site-ul nostru. Un alt motiv pentru care utilizăm această tehnologie, este pentru a compila cu succes statistici anonime cu privire la modul în care utilizatorii accesează site-ul nostru, toate pentru a îmbunătăți structura acestuia și, în final, pentru a oferi o experiență plăcută printr-o accesare ușor de realizat.

SC Bigtime Group își rezervă dreptul de a aduce completări și/sau modificări ale Politicii de confidențialitate ale site-ului www.familionuldecraciun.ro.