Pe patine-n gașcă, băutura-i pleașcă

Organizatorul activității promoționale

Organizatorul activității promoționale cu tema « CONCURS – Pe patine-n gașcă, băutura-i pleașcă » este S.C. CLUB ARENA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Lacul Roșu, nr.5/46, jud Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub J12/4150/2008, având Cod Unic de Înregistrare RO 24614377.

Tipul de activitate promoțională

Această activitate reprezintă o promoție de tip concurs și se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), care a fost întocmit conform legislației aplicabile în România, documentul fiind obligatoriu pentru toți participanții la activitatea promoțională, așa cum sunt aceștia identificați în continuare. În desfășurarea prezentei activități, se vor realiza exclusiv următoarele operațiuni: participarea unui grup de minim 10 persoane la un program de patinoar de 90 de minute, în Piața Unirii, anul 2017.

Regulamentul oficial al activității promoționale

Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe site-ul www.familiondecraciun.roParticiparea la această activitate promoțională echivalează cu/implică cunoașterea si acceptarea integrală şi necondiționată de către orice participant a prevederilor și aplicării prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea prealabilă a acestora pe blogul Târgului de Crăciun Cluj-Napoca http://familiondecraciun.ro/blog/.

Criterii de eligibilitate pentru participanți

 • La concurs pot participa grupuri organizate de persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul în România.
 • În cazul în care grupul nu respectă toate criteriile de înscriere la acest concurs, menționate în acest document, grupul nu beneficiază de băuturile gratuite.
 • Orice participant la concurs trebuie să aibă capacitatea de a se prezenta personal.
 • Locul în care participantul va putea consuma băutura aleasă (vin fierb sau ceai) este chiar la patinoar, Piața Unirii, Cluj-Napoca, anul 2017.
 • În cazul în care unul sau mau mulți paticipanți se înscriu în activitatea promoțională, dar nu se prezintă în data stabilită, la ora stabilită la patinoarul din Piața Unirii, grupul nu mai poate beneficia de băuturile gratuite.
 • În cazul în care un grup nu se înscrie integral (cu lista de minim 10 persoane) pe adresa de e-mail (cu precizarea adreselor de email a TUTUROR participanțilir), dar este prezent integral la ora și data stabilită în Piață, grupul nu este eligibil, așadar nu beneficiază de băuturile gratuite.
 • În cazul în care grupul nu menționează preferințele de băutură ale fiecărui participant în adresa de e-mail, în momentul înscrierii, grupul nu beneficiază de băuturile gratuite.
 • La această activitate promoțională nu pot participa angajaţii societăţii SC CLUB ARENA SRL și orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în parteneriat cu SC CLUB ARENA SRL din Cluj Napoca, în baza unei relaţii contractuale cu cei menționați anterior.
 • În cazul în care pe lista de înscriere din mail sunt menționate alte nume decât cele ale participanților care se prezintă la patinoar, grupul nu beneficiază de băuturile gratuite.

Durata și locul de desfășurare al concursului

Concursul se va organiza în perioada 13 decembrie – 31 decembrie 2017, între orele 09:00 – 15:00 (de luni până vineri). Concursul se desfășoară în patinoarul din Piața Unirii, Cluj-Napoca, România din anul 2017.

Înscrierea în concurs

Pentru a se înscrie în prezenta activitate, unul dintre membrii grupului trebuie să trimită un mail către adresa de e-mail patinoar@familiondecraciun.ro cu datele: numele și prenumele fiecărui membru al grupului, adresa lui de email, preferința de băutură a fiecăruia (vin fiert sau ceai), data și ora exactă la care grupul dorește să participe la o sesiune de patinat (un interval de 90 de minute).

SC CLUB ARENA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate. 

Înainte de începerea concursului și după încetarea lui, înscrierea în concurs și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în regulamentul oficial nu conferă dreptul de a participa la concurs.

Înscrierea în această activitate, echivalează cu/implică faptul că participanții au luat la cunoștință și au acceptat, integral și necondiționat, regulamentul oficial de desfășurare al concursului.

Mecanismul concursului

Pentru a participa la această activitate promoțională, orice grup trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 • Să aibă în componența sa un număr mai mare de 10 persoane;
 • Să trimită un mail de înscriere cu datele menționate (numele, adresa de email a fiecărui membru al grupului,  preferința de băutură a fiecăruia (vin fiert sau ceai), data și ora de participare), la adresa de e-mail patinoar@familiondecraciun.ro;
 • Să fie prezent integral (toți membrii numiți în mailul de înscriere) la patinoarul din Piața Unirii la data și ora menționată în mailul de înscriere.

Un grup nu mai este eligibil în cazul unui comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus sau neîndeplinirii cumulative a tuturor cerințelor specificate mai sus, Organizatorul nu va considera ca validă respectiva participare.

Premiile acordate

Fiecare grup participant care respectă integral Regulamentul de concurs, beneficiază de o băutură la alegere per participant (vin fiert sau ceai), în momentul prezentării grupului la patinoarul din Piața Unirii.

Desemnarea câștigătorilor

În momentul înscrierii (conform Criteriilor de înscriere) la adresa patinoar@familiondecraciun.ro, membrul grupului care a trimis mailul de înscriere va primi un mail de confirmare și eligibitate, care asigură încurajează grupul să se prezinte în Piața Unirii la data și ora stabilită, cu membrii desemnați. Participanții grupului beneficiază de băuturile gratuite doar în momentul în care grupul este prezent în formula completă.

Responsabilități

Organizatorul nu își va asumă nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra băuturilor câștigate de către grupurile participante.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care participanților le sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Taxe și impozite

Atunci când este cazul, organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

Încetarea concursului înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii al Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

Clauze finale

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu participanții la activitatea promoțională ulterior încheierii acesteia.

Prin participarea la concurs, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință, și este de acord cu, urmatoarele: a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; b. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare al premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

Organizatorul și societățile comerciale implicate în concurs: a. nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiului după momentul preluării lor de către câștigător; b. sunt exonerate de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor; c. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii; d. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul).

Cluj-Napoca                                                                                                                                                                                                                         13 decembrie 2017

SC CLUB ARENA SRL

 

CONTACT

Sunt de acord cu termenii și condițiile site-ului